Rotana Hotels & Resorts 50% Airline Staff Discount

Rotana Hotels & Resorts 50% Airline Staff Discount

© Image Rotana Hotels LOCATIONS United Arab Emirates: Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah and Sharjah | Bahrain: Manama | Congo: Kinshasa | Egypt: Sharm El Sheikh | Iraq: Erbil and Karbala | Jordan: Amman |Saudi Arabia: Jeddah, Makkah, Riyadh | Lebanon:...