Maldives

MALDIVES – Adaaran Resorts

Maldives Maldives
© Images courtesy of Adaaran Resorts

Aadaran Resort

Adaaran Prestige Vadooo | Adaaran Club Rannalhi |Adaaran Select Hudhuran Fushi | Adaaran Select Meedhupparu
Industry rates:
fr. US$250 per beach villa/night – ALL INCLUSIVE – taxes & speedboat included.
(normal rate US$460)

Valid to 31 Oct 2018

Contact: naween@adaaran.com.mv
Website: www.adaaran.com